Cursus Sijmoves - Cluster Bovenste Extremiteiten

De cursus bestaat uit de modules: Elleboog, Pols & Hand en Schouder & Schoudergordel. De beide modules binnen dit cluster geven meer inzicht in de bewegingsketens van de bovenste extremiteit. Zoals in elk cluster, is er in beide modules veel aandacht voor specifieke gewrichtsonderzoeken, waarbij alle behandelaspecten aan de orde komen. Er worden diverse pijn dempende en mobiliserende technieken geleerd. Na twee dagen cursus volgt een pauze van een paar weken om ervaring op te doen. Vragen en ervaringen uit de praktijk worden besproken in de volgende twee dagen cursus.

Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze cursusmodules is kennis op het niveau van sportmassage/vergelijkbaar of hoger.

Module Elleboog, Pols & Hand - Vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019

Alle gewrichten van de elleboog, de pols en de hand komen in deze module aan de orde. De pols, de hand en de vingers vormen een logische eenheid. Omdat de bewegingsmogelijkheid van radius en ulna zowel belangrijk zijn voor de pols als voor de elleboog, kan de functie van de elleboog bijna niet los gezien worden van de functie van de pols.

Er komen veel, zeer diverse, praktische onderwerpen aan de orde. Zo wordt er veel aandacht besteed aan het behandelen van tennis- en golfellebogen, maar bijvoorbeeld ook aan de behandeling van een polsganglion, een carpaal tunnelsyndroom en problemen met het zadelgewrichtje van de duim. Wat te doen als een push-up klachten geeft in de pols? Of pijn bij werpen, knijpen of wringen? Na het volgen van deze module zult u deze en soortgelijke klachten eenvoudig en snel kunnen oplossen.

Module Schouder & Schoudergordel - Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019

In deze module wordt dieper ingegaan op het onderzoek van schouder en schoudergordel en de pathologie die daarbij tevoorschijn kan komen. Er worden veel voorkomende problemen in de schouder besproken, met de bijbehorende testen om dit in de praktijk op het spoor te kunnen komen. Om een aantal veel voorkomende schouderproblemen te kunnen begrijpen, is er binnen deze module extra aandacht en uitleg van een aantal verschillende schouderaandoeningen.

Er is extra aandacht voor:

 • Oorzaken van pijn bij het acromion
 • Problemen met de vaat-zenuwstreng
 • Peesinklemmingen
 • Oorzaken van een (deels) pijnlijk bewegingstraject
 • Laesies van de rotatorencuff
 • Labrum rupturen
 • Schouderinstabiliteit

Uiteraard worden de (on)mogelijkheden om dit in de eigen praktijk te behandelen uitgebreid besproken, zowel tijdens het onderzoeksdeel als tijdens het therapiedeel. In het therapiedeel is veel aandacht voor de beweeglijkheid van alle afzonderlijke gewrichten en mogelijkheden om bewegingsproblemen in deze gewrichten op te lossen.In de cursus wordt duidelijk dat veel van de besproken schouder- en schoudergordel problemen samenhangen met een goede gewrichtsfunctie. Door de mobiliteit van het betrokken gewricht te optimaliseren, kunnen veel van deze problemen worden opgelost.

De methode is direct toepasbaar in de eigen praktijk, veilig, pijnvrij en effectief!

Algemene cursusinformatie

Cursusduur: 2 x 2 dagen
Cursusdata: Vrijdag 1 en zaterdag 2 november 2019 - Module Elleboog, Pols & Hand
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019 - Module Schouder & Schoudergordel
Accreditatie: NGS 12 punten per module, dus 24 in totaal!
Cursuslocatie: Emmen
Cursusaanvang: 9.00 uur
Cursuseinde: Tussen 16.00 en 17.00 uur
Cursuskosten: € 585,00 (BTW vrijstelling)
  Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch, syllabus en certificaat.
Bovendien ontvangt u eenmalig een tractiegordel (te gebruiken voor alle modules).

Programma eerste cursusdag van een module

 • Anatomie en kennis van de gewrichten
 • Veel testmogelijkheden van o.a. ligamenten
 • Specifiek gewrichtsonderzoek
 • Interpretatie van alle onderzoeksgegevens
 • Bewegingsleer intra-articulaire bewegingen
 • Indicaties en contra-indicaties

Programma tweede cursusdag van een module

 • Korte herhaling belangrijke punten dag 1
 • Behandeling bij pijnlijke bewegingsbeperking
 • Sijmoves a-specifiek, mobiliserende handgrepen
 • Sijmoves specifiek, mobiliserende handgrepen
 • Pijndemping door tracties en translaties

Advies

Draag gemakkelijk zittende kleding en schoeisel die snel aan- en uit te trekken zijn, neem een badlaken mee en een flacon desinfectans om tussendoor uw handen te reinigen.

De cursus gaat alleen door indien er voldoende belangstelling is.

Wij zien uit naar uw inschrijving!

© Lopharm BV, 2019. Ontwikkeld door Custom Website.

Lopharm BV gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer